Επικοινωνία

 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email στο:

  • minetheofilos@gmail.com

(Θεόφιλος Ιωαννίδης – κάτοχος τίτλου σπουδών διαιτολογίας – BSc)

ή μέσω της σελίδας μας στο Facebook:   https://www.facebook.com/NutriVibes

Σημαντικό: Ο ιστότοπος αυτός καθώς και τα άρθρα που εμπεριέχονται σε αυτόν αναρτώνται στα πλαίσια της πληροφόρησης και όχι της τεκμηρίωσης.

Οι πλήροφορίες του ιστότοπου σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τις συμβουλές του ιατρού ή του διαιτολόγου σας.